برای رومینا ....

» برای رومینا ....

چه کسی می تونه این درد بزرگ را ببینه 

گاهی سکوت 

گاهی حرف 

شاید هشتگ 

رومینا، دیگری قربانی و هیجان نوجوانی نشود 

پدری ، جای مهر پدری ...

دستهایش را به رنگ خون نکند

جای داس ها روی گلویت ماند 

فریادهای از دردت را کسی نشنید 

داسی

که 

گندم ها 

برنج ها 

علف های هرز 

شبدر ها 

یونجه ها 

باید

درو می کرد 

اما گلویت را برید 

کاش کسی با حرف هایش معجزه می کرد 

تو می‌ماندی 

یکبار دیگر زندگی را 

می دیدی 

با هزار رویا

،هزار آرزوی زیبا پدری دستهایش رنگ خون نمی گرفت 

کاش کسی بود 

پدرت را آرام میکرد 


آوین نوشت #

......


آخرین مطالب این وبلاگتعمیر پکیج در شیرازتعمیر پکیج در شیرازتعمیر برد پکیج در شیراز
ساخت وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان
راز اعداد جفتراز اعداد جفتراز اعداد رند ، اعداد فرشتگان
ثبت آگهی رایگان ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی  ساخت وبلاگ